April

 • 2 april Berättarvandring i Teleborgs slottspark kl 14:00. Läs mer här.
 • 24 april Berättarvandring i Bjurkärr kl 14:00. Läs mer här.
 • 25 april Berättarvandring i Teleborgs slottspark kl 14:00. Läs mer här.

Maj

 • 2 maj Berättarvandring för barnfamiljer kring Trollberget kl 11:00. Läs mer här.
 • 2 maj Berättarvandring kring Trollberget kl 12:30. Läs mer här.
 • 8 maj Berättarvandring i Bjurkärr kl 14:00. Läs mer här.
 • 9 maj Berättarvandring för barnfamiljer kring Trollberget kl 11:00. Läs mer här.
 • 9 maj Berättarvandring kring Trollberget kl 12:30. Läs mer här.
 • 29 maj Berättarvandring i Teleborgs slottspark kl 14:00 och 15:15. Läs mer här.
 • 30 maj Berättarvandring i Teleborgs slottspark kl 14:00 och 15:15. Läs mer här.

Juni

 • 17 juni Berättande på Ekobacken nedanför Östrabo i Växjö kl 17:00 tillsammans med Agneta Granemalm.
 • 19 juni Berättarvandring i Bjurkärr kl 14:00. Läs mer här.
 • 20 juni Berättarvandring för barnfamiljer kring Trollberget kl 11:00. Läs mer här.
 • 20 juni Berättarvandring kring Trollberget kl 12:30. Läs mer här.

Juli

 • 4 juli Berättarvandring Getnö Lake Åsnen Resort kl 15:00. Läs mer här.
 • 10 juli Berättarvandring i Bjurkärr kl 14:00. Läs mer här.
 • 10 juli Berättarvandring i Bjurkärr kl 14:00. Läs mer här.
 • 11 juli Berättarvandring för barnfamiljer kring Trollberget kl 11:00. Läs mer här.
 • 11 juli Berättarvandring kring Trollberget kl 12:30. Läs mer här.
 • 11 juli Berättarvandring Getnö Lake Åsnen Resort kl 15:00. Läs mer här.
 • 18 juli Berättarvandring Getnö Lake Åsnen Resort kl 15:00. Läs mer här.
 • 22 juli Berättande på Ekobacken nedanför Östrabo i Växjö kl 17:00 tillsammans med Agneta Granemalm.
 • 25 juli Berättarvandring Getnö Lake Åsnen Resort kl 15:00. Läs mer här.

Augusti

 • 7 augusti Berättarvandring för barnfamiljer kring Trollberget kl 11:00. Läs mer här.
 • 7 augusti Berättarvandring kring Trollberget kl 12:30. Läs mer här.
 • 8 augusti Berättarvandring i Bjurkärr kl 14:00. Läs mer här.
 • 17 juni Berättande på Ekobacken nedanför Östrabo i Växjö kl 17:00.
 • 24 augusti Berättarvandring på Sunnanvik. Mer info kommer.
 • 28 augusti Piggaboda kvarn. Mer info kommer.

September

 • 1 september Berättarkväll på Vattentorget i Växjö kl 19:00. Gästberättare Lisbet Eriksson.
 • 4 september Berättarvandring i Bjurkärr kl 14:00. Läs mer här.
 • 5 september Berättarvandring för barnfamiljer kring Trollberget kl 11:00. Läs mer här.
 • 5 september Berättarvandring kring Trollberget kl 12:30. Läs mer här.

Oktober

 • 7 oktober Berättarkväll på Vattentorget i Växjö kl 19:00. Gästberättare Jens Linder.

November

 • 3 november Berättarkväll på Vattentorget i Växjö kl 19:00. Gästberättare Bo Frank.

December

 • 8 december Berättarkväll på Vattentorget i Växjö kl 19:00. Gästberättare Per Gustavsson.