Jag erbjuder olika skräddarsydda berättaruppdrag vid årsmöten, sammankomster eller vid  tillfällen när du föredrar något alldeles speciellt. 

Kontakta mig på info@admetam.se