Vad jag erbjuder i övrigt

Övriga tjänster som för närvarande finns inom företaget är att utbilda i svenska.